Transformacja obszaru "Smocze Uroczysko" dzięki projektowi WBO

Projekt realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, polegający na przemianie obszaru znanego jako „Smocze Uroczysko”, zaczyna nabierać kształtów. Plan zakłada utworzenie odpowiednio oznaczonych ścieżek oraz instalację ławek, koszy na śmieci i pergoli. Twórcy projektu nie zapominają również o edukacji – pojawią się tablice informacyjne, dostarczające cennych informacji o otaczającej przyrodzie.

Wśród planowanych działań znajduje się również nasadzenie nowych drzew i krzewów, a także stworzenie kwietnej łąki. To jednak nie koniec inicjatyw mających na celu przemianę tego miejsca. Jak mówi Marek Szempliński, członek Zarządu Zieleni Miejskiej, plany te obejmują również stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów, który ma na celu ochronę dzikich zwierząt przed ewentualnym nękaniem przez nasze czworonożne pupile.

Szempliński dodaje również, że w przyszłości przewiduje się budowę pomostu na terenie parku. Ma on umożliwić bezpieczne poruszanie się nawet po jego dzikiej i niezamieszkanej części. Pomosty te zapewniają nie tylko możliwość poruszania się w trudnym terenie, ale również ochraniają przyrodę poprzez wyznaczanie tras dla zwiedzających. Dzięki barierom ludzie nie będą mogli swobodnie przemieszczać się po parku, co zapewni ochronę dla dzikiej przyrody.