Wrocław inspiruje się stolicą i planuje stworzyć Mapę Koron Drzew

Wrocław ma zamiar podążać śladem Warszawy i wprowadzić innowacyjny projekt, jakim jest Mapa Koron Drzew. Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie skutkom miejskich wysp ciepła oraz wspieranie ochrony środowiska przed zmianami klimatu.

Mapa Koron Drzew dla Wrocławia jest elementem szerszego projektu o nazwie LIFECOOLCITY. Biurokraci z miasta wyjaśniają, że jej stworzenie będzie służyło jako narzędzie do analizy danych środowiskowych i podejmowania decyzji dotyczących tworzenia nowych terenów zielonych w mieście. Takie tereny mają za zadanie zmniejszać negatywne skutki wynikające ze zmian klimatycznych.

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia, podkreśla, że dzięki systemom informatycznym, miasto będzie na bieżąco posiadało pełną wiedzę na temat swoich zasobów przyrodniczych. Dzięki tym informacjom, łatwiejsze stanie się planowanie przestrzenne, przygotowywanie inwestycji oraz monitorowanie istniejącej zieleni. Pierwszym konkretnym rezultatem tego projektu będzie mapa koron drzew dla Wrocławia. Dodatkowo, w ramach tego projektu, planowane jest stworzenie nowych terenów zielonych z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań opartych na naturze.

Jedynym miastem w Polsce, które do tej pory zrealizowało podobny projekt jest Warszawa, ale coraz więcej samorządów wykazuje zainteresowanie tą inicjatywą. Twórcy projektu pilotażowego we Wrocławiu są zdania, że ich rozwiązania mogą potencjalnie korzystać nawet 10 tysięcy miast w całej Unii Europejskiej.