Wrocław: Przeznaczenie ponad 130 mln zł na rozwój infrastruktury oświatowej w 2024 roku

W 2024 roku, wrocławski samorząd planuje wydać ponad 130 mln zł na kierunki związane z edukacją – budowa i modernizacja szkół oraz przedszkoli. To ogromne zaangażowanie finansowe skoncentruje się na realizacji prawie 40 różnych projektów, które będą miały na celu poprawę i rozbudowę infrastruktury oświatowej miasta.

Budżet przewidziany na ten rok przez magistrat we Wrocławiu ma służyć do inwestowania w tworzenie, rozbudowę i modernizację placówek edukacyjnych na terenie miasta. Ogólna suma przeznaczona na te cele przekracza 130 milionów złotych.

Flagowym projektem, który pochłonie znaczną część tych funduszy, jest budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Cynamonowej. Ten nowoczesny obiekt edukacyjny ma pomieścić aż 1200 dzieci. Jak informuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, prace budowlane są już na etapie zaawansowania przekraczającym 60%, a ich zakończenie planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

Równolegle z tym projektem, w planach jest rozpoczęcie budowy kolejnego zespołu szkolno-przedszkolnego, tym razem przy ulicy Zwycięskiej. Zaprojektowany obiekt ma sprostać potrzebom tysiąca uczniów w szkole i dodatkowo 200 przedszkolaków.

Dodatkowo, wśród projektów na ten rok znajduje się rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego nr III zlokalizowanego przy ulicy Składowej. Planowana inwestycja obejmuje opracowanie koncepcji rozbudowy bloku sportowego, a także utworzenie nowych gabinetów i sal lekcyjnych.