Współpraca pomiędzy firmą Brokelmann a Uniwersytetem Zielonogórskim na rzecz innowacji

W Miliczu nieczęsto zdarza się celebrować współpracę akademicką, szczególnie kiedy inicjatywę taką podejmują lokalne podmioty. Również warto podkreślić, że milicka firma Brokelmann poszła o krok dalej i zawarła umowę w formie listu intencyjnego z Uniwersytetem Zielonogórskim. Współpraca ta ma na celu koordynowanie i realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, co może przyczynić się do technologicznego rozwoju innowacyjnej firmy z Milicza.

Brokelmann to przedsiębiorstwo, które zdobyło silną pozycję na swoim rynku, angażując się jednocześnie w obszar społeczny. Firma ta ofiarowała nowy ambulans dla Milickiego Centrum Medycznego, zaangażowała się w działalność dzieci i młodzieży oraz wspiera sport, w tym piłkę siatkową. Dodatkowo prowadzi różnorodne działania na rzecz Gminy Milicz.

Podpisanie listu intencyjnego w obecności burmistrza Piotra Lecha stanowi szansę na rozwój nauki w Miliczu, co może przynieść korzyści zarówno dla gminy, jak i skrócić drogę edukacyjną absolwentów szkół. Ta współpraca może być początkiem nowego etapu akademickiego dla Milicza, z którego wszyscy będą mogli czerpać korzyści.