Zbiórka funduszy na renowację polskich nekropolii za wschodnią granicą

Stowarzyszenie Odra-Niemen podjęło się zadania zebrania środków finansowych niezbędnych do odrestaurowania polskich miejsc pamięci znajdujących się na terenie wschodnich państw. Ilona Gosiewska, pełniąca funkcję przewodniczącej zarządu tej organizacji, w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśniła, że członkowie stowarzyszenia od jednej dekady dbają o stan polskich cmentarzy położonych m.in. na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz Mołdawii. W ostatnim czasie, ich działania objęły również Zaolzie.

1 listopada, we wczesnych godzinach porannych, członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen rozpoczęli akcję zbiórki funduszy na nekropoliach. Jest to regularna inicjatywa, która co roku dostarcza stowarzyszeniu środków na realizację ich misji.

Gosiewska powiedziała PAP, że głównym motywem przewodnim zbiórki jest „Rodacy Bohaterom”. Celem jest zgromadzenie funduszy na renowację polskich miejsc pamięci na Wschodzie. Jak zaznaczyła, od 11 lat członkowie stowarzyszenia dbają o stan cmentarzy, przeprowadzając remonty, odnawiając nagrobki, opiekując się terenem i zapalając znicze w hołdzie pochowanym tam Polakom.