Obszary Wrocławia o wysokim ryzyku zniszczeń przez wandalizm

W samo serce metropolii jaką jest Wrocław, a także na jego peryferie, przeniknęło zjawisko wandalizmu, które szczególnie dotyka obszary zielone jak parki czy skwery. Analizowaliśmy dane dostępne na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwoliła nam zidentyfikować miejsca, które najlepiej jest omijać, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z tym zjawiskiem.

Bez wyjątku co dzień, wrocławianie informują lokalne siły policyjne o kolejnych lokalizacjach, które ich zdaniem mają podwyższone ryzyko wystąpienia aktów wandalizmu. Tak zgromadzone dane są następnie umieszczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na tej podstawie policja dokonuje odpowiedniej weryfikacji zgłoszeń oraz podejmuje działania mające na celu eliminację identyfikowanych zagrożeń.