Brak legionelli we wrocławskiej wodzie – potwierdzenie MPWiK

Według najnowszych informacji od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, w dostarczanej do mieszkańców wody nie stwierdzono obecności niebezpiecznej bakterii legionelli. Próby wody z kranów mieszkańców miasta były badane pod kątem tej bakterii po raz ostatni w lipcu tego roku. Mimo braku stwierdzenia obecności legionelli, miasto podjęło profilaktyczne działania, zwiększając ilość chloru w dostarczanej zimnej wodzie.

Sytuacja ta nabrała na znaczeniu po niedawnych wydarzeniach w Rzeszowie, gdzie doszło do licznych zachorowań i śmierci spowodowanych zakażeniem legionellą. W ostatnim czasie bakterię tę potwierdzono również w kilku innych częściach kraju – województwach wielkopolskim, małopolskim oraz lubelskim. Źródłem zakażenia jest najczęściej skażona woda, której aerozol może być wdychany przez ludzi – na przykład podczas kąpieli pod prysznicem, podlewania ogrodu, korzystania z kurtyn wodnych czy fontann, ale również przy użyciu klimatyzacji.