Czy na Jerzmanowie powstanie zakład przetwarzania odpadów? Mieszkańcy protestują!

Urząd Miejski Wrocławia potwierdza – w rejonie alei Kaczorowskiego i ulicy Jerzmanowskiej ma powstać zakład przetwarzania odpadów. Jednak mieszkańcy okolicznych osiedli protestują przeciwko takim zabudowaniom blisko ich miejsca zamieszkania.

Sprawę potwierdził wiceprezydent Wrocławia, Jakim Mazur. W rejonie alei Kaczorowskiego i Jerzmanowskiej ma powstać Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Będzie to miejsce gdzie śmieci się sortuje oraz segreguje. Przeciwko takiej zabudowie protestują mieszkańcy osiedli ościennych. Argumentują, że zakład przetwarzania odpadów będzie sąsiadował ze żłobkami, przedszkolami i wybudowanymi domami.

Urząd Miasta z kolei sugeruje, że Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych to sposób na obniżenie rachunków za wywóz śmieci. Dodatkowo, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, będzie postawiony w strefie inwestycyjnej. Dodaje również, że trasa przejazdu samochodów ciężarowych dowożących śmieci, nie powinna zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu okolicznych mieszkańców.