Dawna siedziba Wrobis przy ulicy Szewskiej 3 znika z mapy Wrocławia

Miejsce, gdzie kiedyś stał budynek firmy Wrobis, ulica Szewska 3 we Wrocławiu, jest teraz pustym terenem. Nowy właściciel postanowił zamiast renowacji, przystąpić do całkowitej rozbiórki obiektu, mimo że powinien był zachować elementy jego historycznej struktury. Jak mogło do tego dojść?

Budynek znajdujący się na przecięciu ulic Kazimierza Wielkiego i Widok – wpisany do rejestru zabytków i uznany przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego za obiekt o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego – został doszczętnie wyburzony. Równocześnie miasto wydało zgodę na przebudowę i rozbudowę, a nie na całkowitą destrukcję budynku. Przy czym, konserwator zabytków wyraźnie nakazał inwestorowi zachowanie charakterystycznych fragmentów fasady, w tym drzwi wejściowych i portalu, oraz innych historycznych elementów architektonicznych.

Zrozumiałe jest więc, że takie działanie wywołało oburzenie wśród mieszkańców i aktywistów z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Zdaniem tych osób, tak drastycznego naruszenia praw nie powinno nigdy mieć miejsca.