Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zapowiada przetarg na zakończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Instytucja nadzorująca drogi i koleje na Dolnym Śląsku, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, ma w planach ogłoszenie przetargu dotyczącego wykonania robót na ostatnim etapie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Ten ostatni fragment drogi, którego długość wynosi ponad 3,5 kilometra, ma stanowić spójne połączenie alei Karkonoskiej z istniejącym już rondem na ulicy Grota-Roweckiego. Projektowane trasa będzie przebiegała przez tereny wiejskie miejscowości Wysoka. Finalizacja projektu obwodnicy ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców takich rejonów jak Ołtaszyn czy Wojszyce, którzy borykają się z utrudnieniami wynikającymi z braku zamknięcia trasy.

W chwili obecnej Wschodnia Obwodnica Wrocławia (WOW) kończy swój bieg na wysokości ulicy Grota-Roweckiego. Kierowcy korzystający z tej drogi są zmuszeni opuszczać jej pasy, co prowadzi do powstania wielokilometrowych korków w tym sektorze miasta. Jednakże, po zakończeniu prac przy budowie odcinka do alei Karkonoskiej, zaplanowanych na wysokości ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obwodnica będzie mogła w pełni realizować swoje zadanie. Dzięki niej możliwe będzie omijanie Wrocławia od strony wschodniej i południowej.