Drugi etap remontu torów tramwajowych na wrocławskiej ulicy Legnickiej

Od pierwszego dnia lipca, ulica Legnicka we Wrocławiu będzie miejscem kolejnego etapu prac remontowych związanych z torowiskiem. Te prace będą skupiały się szczególnie na skrzyżowaniach tej ulicy z Kwiską oraz Małopanewską. Obejmą one również wymianę torów na skrzyżowaniu trzech ulic: Legnickiej, Lotniczej i Milenijnej.

W czasie prowadzenia prac, na ulicy Milenijnej zacznie obowiązywać zmiana organizacji ruchu. Dwa pasy tej ulicy zostaną wyłączone z ruchu samochodowego. Równocześnie, ruch wychodzący z ulic Małopanewskiej i Rysiej będzie ograniczony do możliwości skrętu w prawo. Aby umożliwić kierowcom dotarcie do wybranych przez nich celów podróży, nieco dalej od tych skrzyżowań zostaną zorganizowane tymczasowe „przejazdy techniczne”. Dzięki nim, po skręcie w prawo, kierowcy będą mogli zawrócić i kontynuować jazdę w pierwotnie zamierzonym kierunku.