Euroregion Nysa wznowił przyznawanie dotacji na projekty transgraniczne

Po krótkiej przerwie, Euroregion wraca do aktywnego działania i ponownie oferuje finansowanie dla projektów o charakterze transgranicznym. Po niedawnym wyborze nowego zarządu Euroregionu-Nysa, podczas ostatniego spotkania krajowego w Karpaczu, nadszedł czas na powołanie Komitetów Sterujących Funduszem Małych i Dużych Projektów oraz Funduszem „Turów”.

Są to jednostki odpowiedzialne za przeprowadzanie oceny wniosków i rozdysponowanie funduszy. Piotr Roman, zastępca szefa Euroregionu, wyjaśnia: „W przypadku dużych projektów, naszym zadaniem jest uzasadnienie projektów zgłaszanych nie tylko przez gminy ale również przez straże pożarne, policję czy różnego rodzaju stowarzyszenia. Dążymy do tego, aby te komitety przyjęły projekty pochodzące z naszego regionu”.

Jakie projekty mają najwięcej szans na otrzymanie wsparcia? Można ubiegać się o dofinansowanie praktycznie każdego przedsięwzięcia. „Na pewno nadal istotne są projekty infrastrukturalne, jednak coraz większą rolę odgrywa ekologia i różnego rodzaju tzw. projekty miękkie. Na przykład, współpraca między strażą miejską z różnych lokalizacji w przypadku sytuacji kryzysowych, która umożliwia szybką komunikację i skuteczną współpracę”, wyjaśnia Piotr Roman.

Możliwość ubiegania się o środki z projektów transgranicznych jest otwarta dla każdej organizacji – od samorządów, po małe stowarzyszenia. Dostępne fundusze wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy euro.