Innowacyjna mapa koron drzew dla Wrocławia

Wrocław, po stolicy kraju Warszawie, jest drugim polskim miastem, które zdecydowało się na stworzenie innowacyjnej mapy koron drzew. Powód powstania tej mapy jest prozaiczny – chodzi o walkę z miejskimi wyspami ciepła. Do rozmowy na ten temat Karolina Misztal zaprosiła Monikę Pec-Święcicką, specjalistkę w dziedzinie architektury krajobrazu miejskiego pracującą w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Jak informuje Monika Pec-Święcicka, mapa ma za zadanie graficznie przedstawić liczbę, gatunki oraz stan zdrowia drzew rosnących w mieście. Dodatkowo, dzięki niej będzie można ocenić wartość środowiska, w którym rosną. Architektka krajobrazu zaznacza jednak, że tworzenie mapy nie eliminuje konieczności przeprowadzania pomiarów na miejscu. Pomimo że pomiary lotnicze, które są podstawą do tworzenia mapy, mogą być obarczone błędem, umożliwiają one szybsze i dokładniejsze planowanie działań pielęgnacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne ratowanie najbardziej cennych okazów.

Monika Pec-Święcicka podkreśla również, że regularne wykonywanie zdjęć lotniczych pozwoli na obserwację zmian zachodzących w drzewostanie Wrocławia. To z kolei daje możliwość lepszego planowania przyszłych inwestycji miejskich. Wiedza na temat rozmieszczenia i stanu drzew może okazać się nieoceniona przy decydowaniu, których terenów nie powinno się zabudowywać.