Plan rozszerzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na osiedla wokół Starego Miasta we Wrocławiu

19 października, na zebraniu Rady Miejskiej we Wrocławiu, podjęto decyzję o przekazaniu do konsultacji uchwały, która ma na celu wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na osiedlach otaczających i znajdujących się w bezpośredniej bliskości Starego Miasta.

Obecnie od roku 2018, jedynie Stare Miasto we Wrocławiu jest objęte restrykcyjnymi przepisami, zgodnie z którymi sprzedaż alkoholu jest surowo ograniczona pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. Jednak teraz, radni miasta wyrażają zamiar rozszerzenia tych ograniczeń na większą część miasta.

Właśnie została zaproponowana uchwała, która ma na celu poszerzenie nocnej prohibicji na kolejne osiem osiedli sąsiadujących lub położonych niedaleko Starego Miasta. Teraz ta propozycja trafiła do konsultacji do rad tych osiedli. Osiedla, które mogą zostać objęte nowymi regulacjami to Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie i Szczepin. Po przeprowadzeniu konsultacji, ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Radę Miejską Wrocławia.