Konkurs "Policjant, który mi pomógł": ostatnie dni na zgłoszenia

Do zakończenia maja br. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur w konkursie pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs ten jest na stałe wpisany w kalendarz wydarzeń prowadzonych przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Możliwość nominowania do tego konkursu daje szansę na publiczne podziękowanie policjantom, którzy swoją pracą przekraczają granice obowiązków, wykazując się profesjonalizmem i zaangażowaniem – podaje Marcin Świeży, przedstawiciel wałbrzyskiej Policji, w rozmowie z Radiem Wrocław.

„Konkurs daje okazję do docenienia tych funkcjonariuszy, którzy swoim postępowaniem udzielili wsparcia, a szczególnie dotyczy to spraw związanych z przemocą domową. Jeśli znają Państwo policjanta, który aktywnie zaangażował się w Państwa sprawę, np. pomógł ofierze przemocy domowej odseparować się od sprawcy i doprowadził do jego uwięzienia – właśnie takiego funkcjonariusza można zgłosić” – wyjaśnia komisarz Świeży.

Organizacja konkursu „Policjant, który mi pomógł” ma miejsce od roku 2008. Na przestrzeni tych lat, kilkudziesięciu policjantów otrzymało wyróżnienie za swoją pracę, która wykraczała poza ramy obowiązków służbowych i przyczyniała się do pomocy innym osobom. Wśród laureatów znaleźli się nie tylko dzielnicowi, ale też funkcjonariusze z prewencji czy policjanci kryminalni.