Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wytycza limity na kierunki medyczne

Ministerstwo Zdrowia w Polsce ujawniło projekt rozporządzenia, który precyzuje ilość miejsc dostępnych na kierunkach medycznych na uczelniach w kraju na przyszły rok akademicki. Zaskakująco, w projekcie nie uwzględniono Politechniki Wrocławskiej.

W nawiązaniu do tego tematu, projekt rozporządzenia został przekazany do omówienia w poniedziałek. Dokument ten definiuje ilościową granicę przyjęć na studia medyczne na rok akademicki 2024/2025. Niektóre uczelnie zostały pominięte w tym projekcie, ponieważ nie posiadały zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie kierunku lekarskiego. Niestety, jedną z tych instytucji jest Politechnika Wrocławska.

Jednak Politechnika Wrocławska nie pozostaje bierna wobec tej sytuacji. Jak wyjaśnia Michał Ciepielski, przedstawiciel zespołu prasowego uczelni, „Wszystkie uwagi zostały starannie rozpatrzone i podjęliśmy odpowiednie działania naprawcze”. Ciepielski dodaje, że niektóre z uwag Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczyły braku pełnego dostępu dla studentów do zasobów bibliotecznych. Innym problemem według PKA była koncepcja nauczania na kierunku medycznym, która nie była zgodna z misją i strategią Politechniki Wrocławskiej.

Mimo podjęcia działań naprawczych, Politechnika Wrocławska wciąż oczekuje na inspekcję zespołu opiniodawczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej odnośnie kierunku medycznego. Z tego powodu, uczelnia nie mogła zostać uwzględniona w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia na rok akademicki 2024/2025.