Kreacja Centrum Zdrowia Psychicznego w Milickim Centrum Medycznym

W niewielkim mieście Milicz powstaje nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach Milickiego Centrum Medycznego. To nowo tworzone centrum ma za cel zapewnienie opieki i wsparcia dla pacjentów z trzech powiatów: oleśnickiego, trzebnickiego i milickiego, którzy borykają się z różnymi zaburzeniami psychicznymi. W ten sposób, instytucja ta będzie stanowić istotną pomoc dla osób potrzebujących oraz ich bliskich.

Centrum Zdrowia Psychicznego, które powstaje w Milickim Centrum Medycznym, będzie dostępne dla mieszkańców powiatu trzebnickiego, oleśnickiego i milickiego. Ogółem, teren ten zamieszkuje 186 tysięcy osób. Prace nad utworzeniem centrum są obecnie w toku i planowane jest jego uruchomienie w dniu 1 grudnia 2023 roku.

Według Iwony Mazur, koordynatora Centrum Zdrowia Psychicznego przy MCM, kluczowa dla skutecznego funkcjonowania centrum jest bliska współpraca z samorządami. Szczególną rolę mogą odegrać tutaj Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz przychodnie i poradnie zdrowia psychicznego. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe będzie zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na usługi w zakresie zdrowia psychicznego na terenie wymienionych powiatów.