Modernizacja Centralnego Ośrodka Sportu w Dusznikach-Zdroju

Środa, 13 września br. była dniem istotnym dla Centralnego Ośrodka Sportu (COS) – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju. Tego dnia podpisane zostały kontrakty na wykonanie inwestycji mających na celu zwiększenie konkurencyjności tego pierwszego na Dolnym Śląsku obiektu tego rodzaju. W ramach wymienionych umów przewidziane jest uruchomienie fabryki śniegu oraz dostawa agregatów prądotwórczych, które zapewnią ciągłość produkcji suchego lodu.

Duża inwestycja planowana jest w COS w Dusznikach – Zdroju, gdzie powstanie fabryka śniegu. Całkowity koszt tej inwestycji to 9 348 000 złotych. Dodatkowo, na zakup agregatów prądotwórczych przeznaczono 1 642 420 złotych. Środki finansowe na realizację tych przedsięwzięć pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaś wkład własny COS – OPO w Dusznikach-Zdroju wynosi jedynie 1% wartości kontraktu plus wartość podatku VAT. Dostawy i montaż fabryki śniegu weźmie na siebie TechnoAlpin ze Słowacji, natomiast budowę transformatora przeprowadzi Pezal Product Line Sp. z o.o. z Przejazdowa.

Planowane jest, że prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Pierwsze testy i próby uruchomionego systemu mają zostać przeprowadzone na wiosnę nadchodzącego roku. Fabryka śniegu pozwoli na przeprowadzanie zawodów w biathlonie nawet wtedy, gdy temperatury powietrza są dodatnie.