Modernizacja ścieżek rowerowych w Miliczu

Zarówno w mieście Milicz, jak i na trasach do Rudy Milickiej czy Kaszowa, obecnie przeprowadzane są prace modernizacyjne na szlakach rowerowych. Celem tych działań jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy dla wszystkich cyklistów. Szczególnie ważne jest to dla licznych turystów z różnych regionów kraju, którzy z rodzinami przyjeżdżają do Doliny Baryczy na rowerowe wypady.

Szlaki rowerowe, zwłaszcza te przebiegające przez tereny leśne, często wymagają regularnych napraw. Są one narażone na trudne warunki eksploatacji, które mogą prowadzić do uszkodzeń nawierzchni. Przykładowo, korzenie drzew utrudniają utrzymanie ścieżek w nienaruszonym stanie i przyczyniają się do ich stopniowego niszczenia.

W celu zapewnienia odpowiedniego standardu szlaków rowerowych, Gmina Milicz łączy fundusze zewnętrzne ze swoim budżetem. Dzięki temu możliwa jest systematyczna modernizacja tras i utrzymanie ich w dobrym stanie. Wykonawcy prac zapewniają, że obecny remont zostanie zakończony przed zbliżającym się weekendem. Pozwoli to odwiedzającym turystom cieszyć się wygodną i bezpieczną jazdą po świeżo zmodernizowanych trasach rowerowych.