Montowanie nowej sygnalizacji świetlnej na al. Brücknera we Wrocławiu celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych

Właśnie trwają prace nad instalacją nowego systemu sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Brücknera we Wrocławiu. Tomasz Jankowski, przedstawiciel Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, podkreśla, że jest to inwestycja kluczowa dla bezpieczeństwa pieszych, szczególnie biorąc pod uwagę lokalizację dwóch placówek edukacyjnych: Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Liceum Ogólnokształcącego XIV w pobliżu tego skrzyżowania.

Na przecięciu al. Brücknera z ulicą Gęsią usytuowane są wspomniane wyżej instytucje edukacyjne, które przyciągają znaczne ruchy pieszego ruchu. Tym samym, zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych w tym rejonie stanowi priorytet.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tomasza Jankowskiego, dotychczasowe prace obejmowały zapewnienie zasilania dla nowych urządzeń sygnalizacyjnych. Co więcej, wszystko zostało zaplanowane tak, aby uniknąć konieczności przeprowadzania kopania, co mogłoby stworzyć dodatkowe utrudnienia dla kierowców.

Jankowski informuje, że fundamenty dla nowych masztów i słupków są już gotowe. Prace mają być kontynuowane w najbliższych dniach, o ile warunki pogodowe na to pozwolą. Oczekuje się, że nowy system sygnalizacji świetlnej zacznie służyć uczniom i pomagać im w bezpiecznym przekraczaniu tego ruchliwego skrzyżowania już za kilka tygodni.

Całość inwestycji wiąże się z kosztem przekraczającym 700 tysięcy złotych.