"Miasto nad Odrą" – nowa inicjatywa promująca turystykę i historię Wrocławia

Album o nazwie „Miasto nad Odrą” został niedawno wydany, ukazując atrakcyjność historycznych spacerów wzdłuż brzegów Odry. Okres letni to czas obfitujący w liczne imprezy, takie jak Dzień Marynarza czy Dni Odry, które dają możliwość bliższego poznania miasta i jego związków z rzeką.

Jednakże, promocja Wrocławia jako miasta związanego z Odrą nie kończy się tylko na wydarzeniach i publikacjach. Kolejnym krokiem w tym procesie jest zaplanowana rozbudowa przystani na Osobowicach. To kluczowy element potrzebny do tego, by po finalizacji tej inwestycji, Wrocław mógł stać się atrakcyjnym miejscem dla żeglarzy z całej Europy Zachodniej. Całość przedsięwzięcia ma na celu przyczynienie się do wzmożenia ruchu turystycznego na wodach Odry.

Piotr Niżyński, zarządzający projektem ze strony firmy Topacz Investments sp. z o.o., podkreśla, że Wrocław coraz bardziej otwiera się na żeglugę.