Nieudane starania o rozszerzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu we Wrocławiu

W czwartkowym spotkaniu Rady Miasta Wrocławia, pomysł zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta, zaproponowany przez jednego z mieszkańców, nie zdobył poparcia radnych. Chociaż na Starym Mieście we Wrocławiu, zakaz ten funkcjonuje od 2018 roku, radni nie zdecydowali się na jego rozszerzenie.

Petycja mieszkańca zawierała propozycję, by całe Wrocławskie terytorium było objęte restrykcją sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 nad ranem. Niemniej jednak, pomysł ten nie natrafił na zrozumienie ze strony Rady Miasta. Radni podjęli decyzję, że pierwszym krokiem powinna być przeprowadzona szeroko zakrojona konsultacja z Radami Osiedli otaczających Stare Miasto, gdzie obecnie obowiązuje takie ograniczenie.

To właśnie tam, gdzie już istnieje takie ograniczenie, będą szukane opinie i sugestie odnośnie ewentualnego wprowadzenia całonocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Pomimo wniosku jednego z mieszkańców, radni postanowili skupić się na dogłębnej analizie sytuacji i konsultacjach z innymi radami osiedli, zanim podejmą decyzję o rozszerzeniu zakazu.