O zaprzestaniu finansowania lekcji religii z kasy miejskiej – decyzja radnych Wrocławia

Zarząd miasta Wrocławia poddaje w wątpliwość sensowność wykorzystywania publicznych funduszy na sfinansowanie lekcji religii w edukacji szkolnej. Według samorządowców, istnieje wiele innych, ważniejszych obszarów, które wymagają finansowego wsparcia, a ilość uczniów uczęszczających na katechezę stale maleje. Interesujące jest to, że już rok temu podobny krok podjęły władze Częstochowy.

Debata na temat pokrywania kosztów związanych z prowadzeniem lekcji religii w szkołach z budżetu samorządowego od dawna budzi silne reakcje. Ta sprawa dzieli zarówno rodziców uczniów, jak i polityków, ale przede wszystkim urzędników lokalnych. Do tej pory utrzymywana była praktyka pokrywania kosztów katechezy ze środków samorządowych.

Wrocławska Rada Miejska niedawno przegłosowała apel dotyczący finansowania lekcji religii w mieście. Radni nie popierają dalszego finansowania katechezy w szkołach z budżetu miasta. Argumentują to nie tylko malejącym zainteresowaniem uczniów tą formą edukacji, ale również niewystarczającą dotacją oświatową z budżetu centralnego.