Parki kieszonkowe zastąpią instalację „Nieskończony Zielony”

Instalacja “Nieskończony Zielony” powstała w 2016 roku między ulicami Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego,  w celu przywrócenia mieszkańcom wspólnego terenu sąsiedzkiej współpracy. Koszt wybudowania kwietnika wynosił 80 tys. złotych. Inicjatywa nie przyniosła oczekiwanych korzyści i wiosną tego roku zadecydowano o jego rozbiórce. Miasto argumentuje wyburzenie kosztownej konstrukcji zniszczeniami, których naprawa byłaby nieopłacalna. Miejsce to ma być zastąpione trawnikiem, pergolami oraz stołem do szachów.  

Ruszył przetarg  

Wrocławskie Inwestycje postanowiły zorganizować przetarg, w celu wyłonienia wykonawcy drugiego etapu przebudowy. Wiązać się on będzie nie tylko z likwidacją kwietnika, ale także z nasadzeniami zieleni, wybudowie nowych alejek i chodników, a także postawieniu nowych lamp solarnych. Pierwszy zakończył się na zrekultywowaniu gleby, nasadzeniu setek drzew i krzewów, założeniu kwietnej łąki, zamontowaniu budek dla ptaków oraz owadów, wybudowaniu systemu retencji deszczówki oraz postawieniu ławek. Cała inwestycja ma być zgodna z koncepcją Grow Green. Celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu. Ponowne wykorzystywanie deszczówki, czy zielone ściany to tylko kilka pomysłów rozwiązań ułatwiających przystosowanie się do zmian klimatycznych.  

Na całą inwestycję związaną z Grow Green Wrocław otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 mln złotych.  

Parki kieszonkowe powstaną nie tylko w miejscu dawnej inwestycji “Nieskończone Zielone”. Będziemy mogli cieszyć się nimi także na podwórzach:  

  • między ulicami Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza,
  • na podwórzu przy ulicy Wygodnej,
  • pomiędzy ulicami Wygodną, Nowowiejską i Żeromskiego,
  • między Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej,
  • pomiędzy ulicami Jedności Narodowej, Rychtalską i Ustronie,
  • pomiędzy ulicami Walecznych, Prusa i Reja,
  • na skwerze ludzi ze znakiem „P” oraz fragmencie Parku Tołpy przy przystanku tramwajowym na ul. Nowowiejskiej.