PiS apeluje o wpisanie ogródków działkowych do Planu Ogólnego Wrocławia

Politycy z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość zwrócili się do prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, z apelem o zapewnienie ochrony dla miejskich ogródków działkowych. Kluczowe jest ich uwzględnienie w tworzącym się Planie Ogólnym – dokument planistycznym naszego miasta, który będzie wyznaczał ramy dla wydawania pozwoleń na budowę. Celem takiego kroku jest zabezpieczenie przyszłości tych terenów przed ewentualną likwidacją.

Przewodniczący klubu PiS w Radzie Miejskiej, Łukasz Kasztelowicz, tłumaczy, że decyzja o złożeniu interpelacji ma na celu uspokojenie obaw działkowców oraz podkreślenie znaczenia ich interesów w procesie tworzenia Planu Ogólnego. Podobne stanowisko wyraża poseł Paweł Hreniak, który podkreśla, że ogródki działkowe są istotnym elementem struktury miasta i powinny znaleźć swoje miejsce w nowym planie.

Zgodnie z deklaracjami Michała Guza z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocław, prezydent zamierza chronić ogródki działkowe w ramach omawianego Planu Ogólnego. Guz potwierdza, że polityka miasta od dłuższego czasu skupia się na ochronie tych terenów przed przekształceniem ich w obszary mieszkaniowe. Przykładem takiego podejścia są ogródki działkowe na Ołbinie, w rejonie ulicy Jaracza, które według Guza stanowią jaskrawy przykład tej polityki.