Nowe regulacje antysmogowe dotyczące ogrzewania domów we Wrocławiu od 1 lipca

Aktualizacja przepisów antysmogowych wchodzi w życie z dniem 1 lipca, wprowadzając nowe zasady dotyczące systemów ogrzewania stosowanych we wrocławskich domach i mieszkaniach. Zgodnie z nimi, użytkowanie pieców nie spełniających określonych norm klasowych stanie się nielegalne. Piotr Szereda, szef Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej we Wrocławiu, udziela wyjaśnień na temat ewentualnych konsekwencji oraz planowanych kontroli.

Od 1 lipca 2024 roku rozpoczyna obowiązywać przepis zakazujący użycia pieców niezaliczonych do żadnej klasy oraz tych najniżej sklasyfikowanych. W okresie od tego dnia do końca czerwca 2028 roku, jedynie piece zaliczone do klasy 3, 4 lub 5 będą mogły pozostać w eksploatacji. Celem nowelizacji uchwały antysmogowej jest redukcja negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców i otaczające środowisko.

Strażnicy miejscy będą sprawdzać, czy używane piece spełniają wymagania określone nowymi przepisami i mogą legalnie pozostać w eksploatacji. Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej we Wrocławiu, odpowiada na pytania dotyczące potencjalnych sankcji za nieprzestrzeganie tych regulacji.

Nowe zasady uchwały antysmogowej zaczynają obowiązywać od 1 lipca. Jakie zmiany przynoszą? Od tego dnia, używanie źródeł ciepła, które nie spełniają określonych standardów klasyfikacji pieców, stanie się niedozwolone. Piec musi być zakwalifikowany jako należący do klasy 3, 4 lub 5.