Podsumowanie 6. edycji Kongresu Firm Rodzinnych we Wrocławiu

W Hali Stulecia we Wrocławiu odbył się wyjątkowy event – 6. edycja Kongresu Firm Rodzinnych, organizowany pod hasłem „Znaleźć energię”. Blisko 200 przedsiębiorców zdecydowało się wziąć udział w różnorodnych panelach dyskusyjnych oraz debatach. Główne tematy poruszane podczas tych spotkań obejmowały takie aspekty, jak kierunki rozwoju współczesnych firm, innowacje w biznesie, problemy związane z sukcesjami w przedsiębiorstwach rodzinnych, a także wsparcie biznesu ze strony samorządu województwa.

Gość specjalny – Sobiesław Zasada, jeden z najbardziej zamożnych Polaków, kierowca rajdowy i prezes Grupy Zasada – uczestniczył jako honorowy gość na Kongresie Firm Rodzinnych we Wrocławiu.

Na terenie Dolnego Śląska działalność prowadzi szacunkowo między 50 a 60 tysięcy przedsiębiorstw o charakterze rodzinnym. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce generują około 50% krajowego PKB, jednak warto odnotować, że firmy rodzinne odpowiadają za już 60-70% tego PKB.

Marcin Chmielowski, pełnomocnik rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podkreśla, że kategoria MŚP nie ogranicza się już wyłącznie do małych i średnich firm. W rzeczywistości firmy rodzinne często przekształcają się w duże przedsiębiorstwa, zatrudniające nawet powyżej 250 pracowników.