Podsumowanie Akademii PCK dla Honorowych Dawców Krwi

W mieście Milicz odbyła się ceremonia Akademii Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), dedykowana Honorowym Dawcom Krwi z Okręgu Wrocławskiego. Było to również okazją do przeprowadzenia podsumowania konkursów szkolnych. Zgodnie z uchwałą Dolnośląskiego PCK, Milicz i Trzebnica tworzą jeden okręg.

Podczas uroczystości, wybitnym dawcom krwi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz tym, którzy szczególnie zasłużyli dla zdrowia społeczeństwa, wręczono specjalne odznaczenia. Ponadto, przyznano nagrody dla szkół, które wyróżniają się aktywnym udziałem w działalności kół PCK.

Akademia ta jest niezwykle ważna dla Polskiego Czerwonego Krzyża, ponieważ stanowi platformę integracyjną nie tylko dla klubowych grup krwiodawców, ale także dla tych działających na poziomie rejonowym.

Dolnośląskie krwiodawstwo jest koordynowane z dwóch regionalnych centrów – jedno znajduje się we Wrocławiu, a drugie we Wałbrzychu. Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa terytorialnie pokrywa obszar dawnego województwa wrocławskiego, województwa legnickiego oraz powiat górowski.

Obecnie można zaobserwować nieco niższe poziomy pewnych grup krwi, w szczególności 0 Rh- i grupy dodatniej 0. Mimo to, zapewnienie dostępności krwi w szpitalach jest na poziomie 100%.