Potrzeba nowych miejsc pochówku we Wrocławiu

Monika Dubec z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformowała PAP, że przewiduje się wystarczający stan miejsc grzebalnych na wrocławskich cmentarzach komunalnych na około 8 lat. Prowadzone przez miasto Wrocław sześć nekropolii mają obecnie ok. 11,5 tysiąca wolnych grobów. Pierwsze pochówki na planowanych do budowy nowych cmentarzach odbędą się prawdopodobnie już w 2028 roku.

Wrocławskie tereny grzebalne są bliskie zapełnienia, a to zmusza miasto do konieczności inwestycji w nowe miejsca pochówku. Monika Dubec powiedziała PAP, że na chwilę obecną jest ok. 11,5 tysiąca miejsc na sześciu dużych cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Istniejące stanowiska grzebalne starczą dla mieszkańców miasta prawdopodobnie na kolejne 8 lat.

Dubec dodała również, że w planach jest budowa nowego cmentarza graniczącego z już istniejącym cmentarzem Grabiszyńskim. Nowa nekropolia ma być zlokalizowana na obszarze ograniczonym ulicą Ibn Siny Awicenny, terenami kolejowymi, rzeką Ślęzą, odcinkiem ulicy Jordanowskiej oraz rowem K-9.2, na terenie dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu. Obecnie jest prowadzony przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej tej inwestycji. Planuje się również rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego o teren przylegający do zachodniej strony cmentarza przy ulicy Kiełczowskiej, w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu.