Proces przejmowania nieruchomości na potrzeby budowy drogi S8: spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Jak wygląda proces wyceny i przejęcia nieruchomości przez państwo na cele infrastrukturalne? Te kwestie stanowią główny temat zbliżających się spotkań, które organizujemy dla mieszkańców obszarów objętych planowaną budową odcinka drogi ekspresowej S8.

W dniu 5 czerwca 2024 roku (środa), o godzinie 17:00, zapraszamy na spotkanie w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim. Spotkanie to skierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy, których dotyczy planowana inwestycja drogowa.

Podczas spotkania zaprezentujemy wstępne projekty oraz omówimy procedurę przejmowania nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S8. Pierwszy z nich będzie prowadził od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski – będzie to zadanie numer 2. Drugi zaś odcinek, czyli zadanie numer 3, połączy węzeł Jordanów Śląski z węzłem Łagiewniki Zachód.