Uczniowie Liceum nr 4 we Wrocławiu przeprowadzili prawybory do Parlamentu Europejskiego

Aktywność obywatelska jest ważna na każdym etapie życia. Dowodem na to jest dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w Liceum nr 4 we Wrocławiu. Uczniowie tej szkoły, choć są jeszcze nastolatkami, zdecydowali się na przeprowadzenie prawyborów do Parlamentu Europejskiego. W placówce edukacyjnej zorganizowano kompletne wybory, włączając komisję wyborczą, urnę i karty do głosowania.

Ta edukacyjna inicjatywa ma na celu kształtowanie postawy obywatelskiej wśród uczniów. Nauczycielka Anna Masłowska, koordynatorka tego przedsięwzięcia, udzieliła informacji, że frekwencja wynosi zawsze ponad 50%, a uczniowie podejmują świadome decyzje podczas głosowania. „Uważamy, że młodzi ludzie mają prawo do wyrażania swoich poglądów. Żyjemy w wielokulturowym, zróżnicowanym Wrocławiu i ci młodzi ludzie niedługo będą kształtować nasze miasto”, powiedziała Anna Masłowska.

Szkoła ma nadzieję, że takie działania pozwolą uczniom na wyrobienie nawyku głosowania i poczucia odpowiedzialności za ich wybory. Uczniowie zdecydowanie popierają tę inicjatywę, wyrażając chęć angażowania się i wpływania na to, kto będzie reprezentować ich interesy, czy to na szczeblu lokalnym, krajowym czy w Parlamencie Europejskim. „Polityka ma wpływ na każdy aspekt naszego codziennego życia. Chcemy mieć kontrolę nad decyzjami dotyczącymi takich spraw jak aborcja, obecność religii w szkołach, wysokość podatków, czy możliwość pracy w Unii Europejskiej. Nasza przyszłość jest w naszych rękach”, przekonują uczniowie.