Umorzenie śledztwa dotyczącego incydentów z wyciekiem gazu na ulicy Karlińskiego w Legnicy

Procedury śledcze dotyczące incydentów z wyciekiem gazu na ulicy Karlińskiego w Legnicy, prowadzone przez prokuraturę, zostały niedawno zakończone bez wniesienia oskarżeń. Śledczy doszli do wniosku, że nie istniało realne zagrożenie wybuchem. Dochodzenie rozpoczęto w listopadzie poprzedniego roku po ostatnim zdarzeniu tego typu. Wówczas konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców sąsiednich domów oraz właścicieli działek z przygranicznego ogrodu.

Budowa Drogi Zbiorczej Południowej, której częścią jest ulica Karlińskiego, jest realizowana na zlecenie lokalnych władz i od początku poprzedniego roku napotyka na liczne przeszkody. Problemem okazało się uszkodzenie sieci gazowej, które miało miejsce kilkakrotnie: trzy razy było to spowodowane działaniami maszyn budowlanych, a ostatni incydent wynikał z osunięcia ziemi w wykopie.

Dochodzenie w tej sprawie zostało natomiast wszczęte z urzędu przez prokuraturę. Po konsultacji z ekspertem w dziedzinie gazownictwa, prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa. Biegły nie stwierdził żadnych nieprawidłowości zarówno w projekcie jak i wykonaniu sieci gazowej na ulicy Karlińskiego.

Te i inne problemy dotyczące budowy ulicy Karlińskiego miały wpływ na ostatnie wybory samorządowe i przyczyniły się do porażki ówczesnego prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego. Ruch na trasie nadal nie jest możliwy, a dokładna data jej otwarcia nie jest jeszcze znana.