Przebudowa Osi Zachodniej we Wrocławiu: największa inwestycja drogowa w regionie

Nadal trwają intensywne prace budowlane związane z projektem znanym jako Oś Zachodnia we Wrocławiu. Ta znacząca inwestycja składa się z dwóch kluczowych elementów – remontu ulicy Kosmonautów, na odcinku prowadzącym od kąpieliska Glinianki do miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Fieldorfa – odcinek ten ma długość 2,2 km. Drugi element to budowa nowej arterii komunikacyjnej – alei Stabłowickiej.

Obecnie jest to najważniejszy projekt drogowy realizowany w tej części miasta Wrocławia. Za całokształt prac, której koszt wynosi ponad 181 milionów złotych, odpowiada konsorcjum firm: Bickhardt Bau Polska, Bickhardt Bau AG, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI, Zakład Sieci i Zasilania oraz Instal Lech.

Według planów prac budowlanych, wszystkie etapy inwestycji mają zostać sfinalizowane w roku 2023. Prace związane z tą ważną inwestycją drogową są intensywne, a jej efekty będą miały istotny wpływ na poprawę komunikacji i przepustowości dróg w tym rejonie Wrocławia.