Przekształcenie terenu byłej Porcelany „Krzysztof” w osiedle mieszkaniowe

Wstrzymanie produkcji w kompleksie fabrycznym Porcelany „Krzysztof” oraz sprzedaż pozostałych zapasów wyprodukowanej porcelany stanowiły jedynie część procesu zmiany sposobu wykorzystania terenu, na którym znajduje się obecnie wspomniany kompleks fabryczny oraz siedziba firmy Nordis. Obszar ten, otoczony ulicami Limanowskiego, Gen. Zajączka, Wajdy, Traugutta i Kasztanową, może zostać przeznaczony na budowę nowego osiedla mieszkalnego – taką decyzję podjęto podczas sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu, która odbyła się w maju.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha, kilku ewentualnych nabywców prowadzi rozmowy z właścicielem byłej porcelany w celu stworzenia na tym terenie nowoczesnego osiedla z lokalami usługowymi, które mogłoby liczyć nawet tysiąc mieszkań. Prezydent stwierdził również, że miasto jest bardzo zainteresowane wszelkimi projektami, które skutkują wzrostem liczby mieszkańców zamieszkujących śródmieście Wałbrzycha.

W ten sposób, dawny teren fabryczny Porcelany „Krzysztof” może zostać przekształcony w atrakcyjne miejsce do życia, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą mieszkalną i usługową, przyczyniając się tym samym do ożywienia wałbrzyskiego śródmieścia. Pozwoli to również na wykorzystanie potencjału tego obszaru, który dotychczas pozostawał niewykorzystany po zakończeniu działalności fabryki.