Przyciągający turystów nekropolia hrabiowskiej rodziny von der Rocke-Volmerstein w Mrokocinie

W malowniczym miejscu Mrokocina, położonym w gminie Kamieniec Ząbkowicki, znajdują się trumny z ciałami członków słynnej rodziny hrabiowskiej von der Rocke-Volmerstein. To miejsce przyciąga wielu turystów spragnionych niecodziennych doświadczeń oraz dokumentalistów zabytków, którzy pragną odkrywać mniej znane ścieżki w regionie.

Niestety, starożytny obiekt na zaniedbanym i porośniętym cmentarzu, ukryty w bliskim sąsiedztwie imponującego pałacu Marianny Orańskiej, stał się również celem dla osób szukających sensacji i nieodpowiedzialnych miłośników miejskiego eksplorowania, czyli tzw. Urbexu. Nie brakuje także cmentarnych hien, które włóczą się wokół i buszują po otwartych trumnach.

W związku z takim stanem rzeczy nasuwa się pytanie, jakie dalsze losy czekają ten zabytkowy obiekt, będący zarówno atrakcją turystyczną, jak i źródłem niebezpiecznych ekscesów. Czy uda się zapewnić odpowiednią ochronę i zarządzenie tego miejsca, aby zachować jego wartość historyczną, unikając jednocześnie aktów wandalizmu oraz nieodpowiedzialnych zachowań ze strony osób odwiedzających?