Sfinalizowano etap wydrążenia tunelu na trasie kolejowej Wrocław – Jelenia Góra realizowany przez maszynę "Katarzyna"

Robocza jednostka o nazwie „Katarzyna” z powodzeniem zakończyła proces wierceń w ramach budowy tunelu kolejowego na linii pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą. Aktualnie, maszyna ta jest zaangażowana w działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej izolacji dla przebudowanego obiektu. Wykorzystanie tej technologii umożliwiało pracę według metody „tunel w tunelu”, co gwarantowało ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pociągów. Prace rozpoczęły się 12 listopada i potrwają do 27 listopada, a ich drugi etap będzie wymagał wprowadzenia komunikacji zastępczej. Jest to konieczne ze względu na zakres prac oraz przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu finansowym ze środków budżetowych i dokapitalizowania, a jego koszt wynosi około 130 milionów złotych.

Głównym celem działań podejmowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest poprawa efektywności podróży koleją na odcinku Wrocław – Jelenia Góra. W efekcie zastosowania nowatorskich technologii w procesie przebudowy tunelu kolejowego w pobliżu Trzcińska, liczba pociągów, które będą mogły przejechać przez poszerzony i odnowiony obiekt, znacznie wzrośnie.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, podkreśla wagę projektu dla Dolnego Śląska: „Innowacyjne rozwiązania technologiczne wykorzystane w czasie przebudowy tunelu koło Trzcińska minimalizują wpływ na kursowanie pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systematycznie rozbudowują możliwości kolei, korzystając z nowoczesnych technologii. Tunel na kluczowej trasie kolejowej Dolnego Śląska zapewni sprawniejszy transport”.

Również Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreśla, że inwestycja ta ma na celu usprawnienie przewozów na trasie Wrocław – Jelenia Góra: „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują w całym kraju projekty mające na celu stworzenie efektywnych połączeń kolejowych, dzięki wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, dlatego stawiamy na jej rozwój”.