Środki na in vitro zablokowane dla Wrocławia – Samorząd czeka na wsparcie

Prezydent miasta Wrocław, Jacek Sutryk, komentuje sytuację związaną z brakiem funduszy na procedurę in vitro dla mieszkańców Wrocławia, które miały pochodzić z budżetu Dolnego Śląska. Sutryk stawia pytanie o priorytety marszałka Przybylskiego, sugerując, że decyzja może wynikać z politycznej koalicji marszałka z partią Prawo i Sprawiedliwość.

W opinii prezydenta Sutryka, marszałek Przybylski nie jest chętny lub w stanie udzielić pomocy osobom borykającym się z problemem bezpłodności. Uwaga ta nawiązuje do odpowiedzi, jaką Sutryk otrzymał od urzędu marszałkowskiego na prośbę o wyjaśnienie warunków, na jakich samorządy mogą ubiegać się o finansowe wsparcie ze strony województwa.

Chociaż budżet Dolnego Śląska przewiduje środki na finansowanie procedury in vitro dla samorządów, Wrocław nie otrzymał tych funduszy. Decyzję o tym podjęli radni sejmiku wojewódzkiego już we wrześniu, a wniosek ten uzyskał nawet poparcie partii Prawo i Sprawiedliwość. Niemniej jednak, mimo istnienia zamrożonych na ten cel środków w wysokości 1 miliona złotych, żadne z samorządów w regionie, które – tak jak Wrocław – realizują własne programy in vitro, nie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.