Strategiczny projekt rozbudowy Portu Lotniczego we Wrocławiu

Rozbudowa wrocławskiego Portu Lotniczego, to długofalowy plan. To przedsięwzięcie otrzyma znaczące dofinansowanie z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Inwestycja ta jest nieodłącznie związana z funkcjonowaniem wojsk USA na terenie Dolnego Śląska.

Prace nad szeroko zakrojoną rozbudową wrocławskiego lotniska zostaną podzielone na dwie fazy i ich realizacja będzie trwać ponad dekadę. Przewiduje się, że początek pierwszych prac budowlanych nastąpi na przełomie lat 2023 i 2024. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi 350 milionów złotych, a dokładnie połowa tej sumy, czyli 175 milionów złotych, to fundusze unijne.

Rozbudowa portu lotniczego we Wrocławiu obejmuje tworzenie nowej infrastruktury zarówno dla samolotów pasażerskich, jak i wojskowych. Głównym celem tej inwestycji jest rozszerzenie szlaków lotniczych oraz miejsc stojących, umożliwiające prowadzenie równoległych operacji. Te zmiany mają na celu zarówno obsługę ruchu pasażerskiego, jak i ruchu towarowego, czy operacji związanych z działalnością amerykańskich wojsk stacjonujących na Dolnym Śląsku.