Studenci nie chcą wracać na uczelnię

Studenci UWr nie chcą powrotu na uczelnie. Rektor podjął decyzję

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zadecydował, kiedy nastąpi powrót studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do zajęć stacjonarnych. Część z nich nie chce tego zrobić, twierdząc, że jest to niebezpieczne dla ich zdrowia. Chodzi oczywiście o restrykcje związane z pandemią.

Powrót studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do zajęć stacjonarnych

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego proponuje, aby zajęcia odbywały się hybrydowo. Część z nich wciąż wyglądałaby, jak w ostatnich tygodniach – przez Internet. Niektóre zajęcia, głównie laboratoria, ćwiczenia, czy seminaria, miałyby się natomiast odbywać w budynkach uczelni. Nie zgadza się na to część studentów. Twierdzą, że decyzja powoduje zagrożenie dla ich zdrowia. Chodzi oczywiście o sprawy związane z  covid-19.

Spór pojawił się na Facebooku, na studenckich grupach, a także pod oficjalnymi komunikatami uczelni. Jak twierdzą jej przedstawiciele, nie wpłynie na zmianę decyzji Rektora.

Zespół ds. covidu na Uniwersytecie Wrocławskim i podpisy zbierane przez studentów

Pracownicy UWr twierdzą ponadto, że od wielu miesięcy w każdy piątek zbiera się tzw. zespół do spraw covidowych. Dotychczas odbyło się aż osiemnaście takich spotkań. Studenci pojawili się na zaledwie trzech z nich. Jak twierdzi uczelnia, takie spotkania są właśnie miejscem na wyrażenie swoich wątpliwości.

Studenci postanowili najwidoczniej działać w inny sposób. Rozpoczęli zbieranie podpisów, których jest już ponad półtora tysiąca. Dodajmy, że na uczelni studiuje prawie 10-krotnie więcej osób. Warto dodać także, że spośród studentów, aż 80% jest zaszczepionych. Wśród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego ten współczynnik jest jeszcze wyższy – wynosi 90%.

Jak zakończy się sprawa – czy studenci wrócą na uczelnię?

Część studentów twierdzi, że władze uczelni zignorowały istotne zagrożenie epidemiologiczne. Rektor nie cofa jednak swojej decyzji, a studenci wkrótce wrócą do częściowo stacjonarnych zajęć.

Praca i nauka zdalna mają swoje wady i zalety. Dla wielu osób taka forma jest po prostu wygodna. Zobacz krótki poradnik, co zrobić aby efektywnie pracować zdalnie.