Transformacja Placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu: Nowy wygląd zachowa historyczny charakter

Wrocławski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) ujawnił plany dotyczące istotnych zmian na Placu Powstańców Śląskich. Przetarg na projekt rewitalizacji został już oficjalnie ogłoszony. Mimo zaplanowanych zmian, nawierzchnia rond znajdujących się na placu, wykonana z kostki brukowej, ma zostać zachowana, choć zostanie ona na nowo zaaranżowana. Dodatkowo, planowane są także modyfikacje skweru położonego w centralnej części placu.

ZDiUM przedstawił w poniedziałek informacje o rozpisaniu przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej. Wybrany wykonawca będzie musiał uwzględnić potrzeby różnych grup użytkowników placu, włączając kierowców, pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pieszych oraz rowerzystów.

„Głównym celem remontu jest podniesienie komfortu jazdy dla użytkowników placu, ale równie ważna jest rewitalizacja miejskiego skweru – prawdziwej oazy zieleni w śródmieście” – powiedział prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Charakterystyczne rondo, które powstało pod koniec XIX wieku, jest często przemierzane przez kierowców wjeżdżających do Wrocławia od strony południowej, na przykład z autostrady A4. Choć wiele okolicznych osiedli uległo modernizacji, Plac Powstańców Śląskich w dużym stopniu zachował swój historyczny charakter.

„Prawdopodobnie odcinki proste placu zostaną pokryte nawierzchnią asfaltową, ale po rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zdecydowaliśmy, że ze względu na zabytkowe kamienice otaczające rondo, musimy zachować tam historyczną nawierzchnię. Nierówna kostka brukowa pochodzenia niemieckiego na jezdni zostanie zastąpiona nowymi, równymi blokami granitowymi” – dodał prezydent Wrocławia.

Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, prognozuje, że przetarg zostanie rozstrzygnięty we wrześniu. Proces opracowania projektów, kosztorysów inwestorskich i niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji zajmie projektantom około roku.