Unieważnienie przetargu na kolejne parkingi na osiedlu Jagodno

Spółka Wrocławskie Inwestycje została zmuszona do anulowania przetargu na stworzenie 76 nowych, publicznie dostępnych miejsc parkingowych, które miały powstać na czterech ulicach osiedla Jagodno we Wrocławiu. Zostało to przeprowadzone w poniedziałek. Powodem unieważnienia był brak chętnych wykonawców, którzy zgłosili by swoją gotowość do realizacji tego zadania. Tak więc, inwestycja, która była częścią planu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z poprzedniego roku, w tym podejściu nie zostanie przeprowadzona.

Inicjatywę stworzenia nowych miejsc parkingowych zaproponował jeden z mieszkańców, a wniosek ten zdobył poparcie lokalnej rady osiedla. Urzędnicy z Wrocławskich Inwestycji oszacowali koszt tej inwestycji na około 3 miliony złotych. Plan obejmował ulice Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej, gdzie miały powstać specjalne zatoki postojowe dla samochodów. Poparcie dla tego pomysłu wyraziło 4022 mieszkańców miasta, co skutkowało formalnym zatwierdzeniem realizacji projektu.

Budowa nowych miejsc parkingowych miałaby polegać na reorganizacji układu dróg i chodników na wyżej wymienionych ulicach. W celu stworzenia zatok postojowych, niezbędne byłoby przesunięcie lub obniżenie niektórych fragmentów istniejących chodników. Planowano wykonanie tych zatok w formie „zielonych” parkingów. Konieczna redukcja przestrzeni trawiastych zostałaby skompensowana przez nasadzenie dużych ilości nowych drzew i roślinności. Proponowany projekt zakładał także wprowadzenie w tej części osiedla „strefy zamieszkania”, co miałoby na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.