Wrocław i aktywizacja seniorów na rynku pracy

Seniorzy, którzy są zasobem pełnym energii, posiadają kwalifikacje, które są pożądane na obecnym rynku pracy. Mają doświadczenie życiowe i zawodowe, które nabyli przez ponad 35 lat pracy. Preferują stabilność zawodową. Dlaczego więc nie powinniśmy ich zatrudniać? Wrocław to miasto, które stara się spełniać wymagania swoich mieszkańców w każdym wieku.

Na dzisiejszym zmiennym rynku pracy, który jest zagrożony przez demograficzną niestabilność, osoby w wieku 50+ oraz finansowo zabezpieczone osoby starsze, które są aktywne społecznie i chętne do pracy, powinny być wartościowym dodatkiem dla każdego pracodawcy. Czy tak jest w praktyce? Odpowiedź na to pytanie bywa zróżnicowana.

Warto pamiętać o tym, że społeczeństwo Polski starzeje się, co wymaga od nas odpowiedniego przygotowania. Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2050 roku udział osób w wieku produkcyjnym wyniesie 57%, natomiast udział osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 37,1%. Na koniec udział osób przedprodukcyjnych będzie wynosić zaledwie 11%.