Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu bez dyrektora!

W połowie kwietnia swoją dyrektorską funkcję przestał pełnić dr Jakub Berezowski. Funkcje w charakterze pełniącego obowiązki będzie prowadził zastępca do spraw medycznych, dr Marcin Drozd. Sprawa jest o tyle tajemnicza, że szpital w bardzo lakonicznych słowach wypowiada się na temat zmian kadrowych.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, w oficjalnym komunikacie informuje jedynie o zmianach personalnych na najwyższym szczeblu kadry zarządzającej. Dr Jakub Berezowski pełnił funkcję dyrektora szpitala od ponad roku. Nie jest podana przyczyna odejścia Berezowskiego, szpital jedynie dziękuje mu za owocną i pełną wsparcia w najtrudniejszym czasie pracę.

Z nieoficjalnych danych wynika, że Berezowski od pewnego czasu był mocno zainteresowany pracą w Ministerstwie Zdrowia. Inni wspominają również o tym, że chciał wyjechać, poszerzać swoje kompetencje za granicą.

Jedno jest pewne — największy w województwie dolnośląskim szpital wciąż pozostaje bez prawowitego dyrektora. Pełniącym obowiązki został dr Marcin Drozd.