Uroczyste ślubowanie absolwentów studiów medycznych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

W uroczystą sobotę na wrocławskim placu Wolności odbyło się symboliczne ślubowanie 221 absolwentów studiów medycznych Akademii Wojsk Lądowych. Ceremonia, która zakończyła ich edukację, obejmowała składanie przysięgi na pierwszy stopień oficerski, a następnie defiladę.

Te 221 osób, które ukończyły studia wojskowo-lekarskie na Akademii Wojsk Lądowych, złożyło swoje przysięgi na placu Wolności, akcentując ten ważny moment w swojej karierze. Przyjęcie przysięgi symbolizowało ich awans na stopień podporucznika. Po ceremonii, wszyscy absolwenci zostali skierowani do różnych jednostek wojskowych rozlokowanych na terenie całego kraju.

„Pamiętajcie zawsze o swoim dzisiejszym ślubowaniu dla ojczyzny. Niech te słowa nie będą puste: „Będę ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie. Nigdy cię nie zawiodę ojczyzno”. Zachowajcie wierność tej przysiędze zarówno na służbie, jak i w życiu prywatnym. Dziś dołączyliście do elitarnego grona oficerów Wojska Polskiego. To Wy jesteście przyszłością naszych sił zbrojnych” – te słowa skierował do absolwentów dr Piotr Błazeusz, pełniący funkcję I zastępcy szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego.

Ceremonia była kulminacyjnym punktem studiów absolwentów Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i uczestników kursów oficerskich. Dla nich było to ważne zwieńczenie wieloletniego wysiłku i początek nowego etapu w ich karierze wojskowej.