Według Eurostatu Wrocław jest najbardziej rozwiniętym miastem w Europie Środkowo-Wschodniej

Z zaprezentowanych ostatnio przez Marcela Ionescu-Heroiu, eksperta z wiedeńskiego oddziału Banku Światowego, wynika, że Wrocław jest najbardziej zaawansowanym centrum w Europie Środkowo-Wschodniej spośród miast, które nie są stolicami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Największe miasto Dolnego Śląska charakteryzuje się wartością Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca, uwzględniającą siłę nabywczą, która oscyluje wokół kwoty 40 tysięcy euro. Jest to najwyższa wartość w tej części Europy.

Łukasz Medeksza z Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta nie jest zaskoczony tymi danymi. Zaznacza, że dynamika gospodarcza Wrocławia jest imponująca. Jako dowód podaje skalę inwestycji oraz fakt, że bezrobocie praktycznie nie istnieje. Wspomina także o dobrym wyniku miasta we wszelkiego rodzaju rankingach i dodaje, że Wrocław regularnie zdobywa wysokie miejsca. To miasto od lat przyciąga inwestorów dzięki swojemu strategicznemu położeniu geograficznemu oraz międzynarodowej pozycji, na której nieustannie pracują lokalne władze. Medeksza podkreśla, że Wrocław jest także atrakcyjny dla inwestycji z sektora zaawansowanych technologii.

Jeśli chodzi o inne polskie miasta, Poznań znalazł się na drugim miejscu w tym zestawieniu, Kraków na czwartym, natomiast Szczecin uplasował się na siódmej pozycji.