Wrocław na drodze do czystszej przyszłości: Strefa Czystego Transportu w planach

Mocodawca Dolnego Śląska, samorząd województwa, wydał decyzję. Zgodnie z nowelizowanym Programem Ochrony Powietrza (POP), Wrocław ma obowiązek opracować projekt strefy czystego transportu do końca 2024 roku. Wrocławski portal informacyjny podaje, że prace nad tym ambitnym zadaniem mają rozpocząć się w latach 2025-2026. To sugeruje, że właściciele starszych modeli samochodów nie będą mogli wjeżdżać do centrum tego dolnośląskiego miasta już za dwa lata.

Strefa Czystego Transportu (SCT) ma objąć obszar centralnej części miasta oraz fragment śródmieścia, który charakteryzuje się zachowaną architekturą sprzed II wojny światowej. Propozycja ta pochodzi od Biura Zrównoważonej Mobilności i jeśli zostanie całkowicie zaakceptowana, SCT pokryje 6% powierzchni Wrocławia. Region ten stanowił miejsce zamieszkania dla prawie 23% mieszkańców miasta w roku 2022.