Wrocławska wspólnota mieszkaniowa Trzonolinowca unika ewakuacji

31 lipca, poniedziałek, był dniem istotnym dla mieszkańców wrocławskiego Trzonolinowca. Właśnie tego dnia doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami ich wspólnoty mieszkaniowej a biurem obsługi nieruchomości Zarządca Sp. z o.o., które sprawuje nadzór nad tym budynkiem. Do rozmów doszło w obrębie samych murów Trzonolinowca.

Podczas spotkania, które miało kluczowe znaczenie dla przyszłości tego nietypowego budynku, podjęto jednoznaczną decyzję: żadna ewakuacja mieszkańców nie będzie miała miejsca. Istniejąca ekspertyza, która mogłaby być podstawą do takiego kroku, została odrzucona jako niewiarygodna. Decyzję podjęto, że Zarządca Sp. z o.o., jako administrator nieruchomości, zleci wykonanie nowej ekspertyzy instytucji, której kompetencje i rzetelność staną na najwyższym poziomie.

Ale to nie koniec zmian, jakie czekają Trzonolinowiec. Mieszkańcy postanowili bowiem podjąć działania, które mają na celu wpisanie ich domu do rejestru zabytków. To wydarzenie zapoczątkowało proces, który ma szansę przekształcić budynek w chroniony obiekt historyczny.