Wrocławski Lasek Oporowski na krawędzi zostania rezerwatem ekologicznym

Proces formalny, który mógłby nadać Laskowi Oporowskiemu w Wrocławiu status użytku ekologicznego, zbliza się do końca. Teraz jedynym krokiem, jaki pozostał do wykonania, jest poparcie odpowiedniej uchwały przez Radę Miejską Wrocławia. Wiceprezydent miasta, Bartłomiej Ciążyński, gorąco namawia radnych do podjęcia tej decyzji:

„Zasoby naturalne nie mają przypisanej określonej orientacji politycznej. Nie ma dla nich podziału na obszary społeczne czy administracyjne i dlatego też muszą one być chronione. Dobrym tego przykładem jest proces nadania statusu użytku ekologicznego dla Lasku Oporowskiego. I to nie ostatni taki przypadek”, mówi wiceprezydent.

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, wyjaśnia, co oznacza status użytku ekologicznego: „Tereny uznane za użytki ekologiczne podlegają specjalnemu ochronnemu reżimowi”, informuje.