Wrocławski ośrodek psychiatrii przygotowuje miejsca dla młodszych pacjentów w nadchodzącym roku szkolnym

Centrum Psychiatrii Dziennych w Wołowskiej ulicy we Wrocławiu rozpoczęło proces naboru najmłodszych pacjentów na nadchodzący rok szkolny. Ośrodek oferuje dogodne warunki edukacyjne, które są szczególnie korzystne dla dzieci, które borykają się z trudnościami w koncentracji lub cierpią na fobie społeczne i które mogłyby nie doświadczyć takich samych warunków w standardowym środowisku szkolnym.

„Oprócz tradycyjnych przedmiotów szkolnych, takich jak matematyka czy język polski, prowadzimy także lekcje z zakresu sadzenia roślin oraz interakcji ze zwierzętami. Wszystko to jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów,” wyjaśnia Marta Palej-Cieplińska, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, w rozmowie z Radiem Wrocław. „Posiadamy terapeutyczną szkołę na naszym terenie, w której dzieci są traktowane bardziej indywidualnie i gdzie poziom nauczania jest dostosowany do ich możliwości. Jest to kluczowy element dnia spędzanego tutaj przez dzieci, chociaż podstawą naszej opieki jest terapia.”

Dzieci, które uczą się w ośrodku, często mają problemy z koncentracją, lękiem społecznym, a czasem nawet trudności ze snem. Są to problemy, które nie powinny być ignorowane, ponieważ mogą dotykać nawet jedną trzecią wszystkich dzieci. „Diagnozowanie jest niezwykle istotne”, mówi Janina Kulińska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego, który zarządza placówką dla młodzieży. „Najważniejsze jest dostrzeżenie wszelkich nieprawidłowości w zachowaniu dziecka w jego naturalnym środowisku, czyli w szkole lub domu. Jest to pierwszy krok do skierowania go do specjalisty.”

Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się telefonicznie. Początkowo ośrodek oczekuje na młodzież, która przeszła już początkową kwalifikację lekarską wskazującą na konieczność nauki w specjalnych warunkach. Ośrodek prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.