Wycieczka za miasto. Muzeum Gross-Rosen

Dziś przychodzimy z atrakcją dla miłośników historii. Godzinę drogi od Wrocławia, we wsi Rogoźnica znajduje się Muzeum Gross-Rosen.

Obiekt powstał w 1940 roku i był niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym. Początkowo przebywali w nim więźniowie pracujący w lokalnym kamieniołomie granitu. Obóz postrzegany był jako jeden z najcięższych. Więźniowie zmagali się z dwunastogodzinną ciężką pracą, minimum pożywienia i brakiem jakiejkolwiek opieki medycznej. W 1944 roku obóz został bardzo mocno rozbudowany, a ponadto powstało około 100 filii w okolicy.

Szacuje się, że przez Obóz Gross-Rosen przeszło 125 000 więźniów, a 40 000 z nich zginęło. Do najliczniejszych grup narodowościowych w obozach należeli Polacy, Żydzi i obywatele byłego Związku Radzieckiego.

Celem muzeum jest przekazywanie młodszym pokoleniom wiedzy na temat przeszłości w jak najbardziej autentyczny sposób.

Z oryginalnych zabudowań zachowała się brama obozowa, fragmenty ogrodzenia, fundamenty wież strażniczych i baraków, drogi wewnętrzne oraz część krematorium polowego. Zwiedzić można również częściowo zalane dawne kamieniołomy. Poza ekspozycjami odbywają się tam również projekcje filmowe.

Muzeum czynne jest od 1 maja do 30 września w godzinach 08:00-19:00, a od 1 października do 30 kwietnia od 08:00 do 16:00. Sam wstęp na teren obiektu nie jest odpłatny, natomiast warto skorzystać z usług przewodnika, który pomoże poczuć autentyczny klimat tego miejsca. Cena zależna jest od wielkości grupy zwiedzającej.